Úvod    O nás

O nás

Prečo sa voláme LionVet?

Lev, po anglicky "lion", je kráľom ríše zvierat. Lev je tiež symbolom dôstojnosti, sily a stability. Aj naša ambulancia a naši lekári sa hlásia k týmto hodnotám a ku všetkým naším zvieracím pacientom sa chováme s úctou a láskou. 

 

Cieľom veterinárnej ambulancie LionVet je taká starostlivosť o psov, mačky a ostatné malé spoločenské zvieratá, akú si klienti na Slovensku vždy priali.

V praxi to znamená poskytovanie komplexnej starostlivosti pre domácich miláčikov, vrátane prevencie a liečby v príjemnom prostredí s dobrou dopravnou dostupnosťou, bez dlhého čakania na vyšetrenie, s non-stop pohotovosťou pre naliehavé prípady a s využitím najnovších odborných poznatkov, postupov a technológií.

 

Naším cieľom je zdravý zvierací pacient a spokojný majiteľ.

 

Príjemné prostredie je dôležité

Tak ako je návšteva lekára pre ľudí zväčša stresujúca, tak aj návšteva veterinárnej ordinácie zo svojej podstaty vyvoláva u zvieracich pacientov negatívne reakcie.

 

Príjemným prostredím našej ordinácie a ohľaduplným chovaním sa snažíme dokázať majiteľom aj ich zvieracím pacientom, že tomu môže byť aj inak.

 

V našej ambulancii dbáme na vytvorenie príjemného
prostredia pre zvieracích pacientov a ich majiteľov tak, aby sme docielili že zvieratká nebudú vystresované a naši doktori sa mohli nerušene venovať pacientovi a jeho problémom.

 

Pri návšteve u nás určite oceníte aj bezproblémové parkovanie, priestrannú čakáreň, bezplatné občerstvenie pre návštevníkov aj zvieracích pacientov, WiFi pripojenie na internet
a aj náš krásny parčík umožňujúci zvieratku výbeh.

Ordinujúci veterinárni lekári:

Jadro našej ambulancie tvorí team skúsených doktorov s mnohoročnými skúsenosťami zo Slovenska aj zahraničia.

 

MVDr. Rastislav Domko

MVDr. Rastislav Domko

MVDr. Domko ukončil v roku 2006 štúdium veterinárnej medicíny na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach.

 

Po úspešnom ukončení štúdia pracoval ako praktický veterinárny lekár na Veterinárnej poliklinike, kde získal veľa skuseností z klinickej praxe, ale aj v kostnej chirurgii a chirurgii makkých tkanív. Hlbší záujem prejavil aj o oblasť kardiológie malých zvierat.

 

Absolvoval veľký počet odborných seminárov a praktických workshopov na Slovensku aj v zahraničí. Vo voľnom čase sa venuje ochrane a starostlivosti o voľne žijúce živočíchy a taktiež poľovníckej kynológii.

 

 

MVDr. Jana Holecová

MVDr. Jana Holecová

MVDr. Holecová ukončila v roku 2008 štúdium veterinárneho lekárstva na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne.

 

Po škole pôsobila 6 rokov ako samostatná veterinárna lekárka na zabehnutej klinike v Bratislave.  Venuje sa praxi malých zvierat so zameraním na internú medicínu a choroby mačiek.

 

Pravidelne sa zúčastňuje odborných školení a prednášok, na ktorých sa zoznamuje s novými trendmi vo veterinárnej medicíne. Voľný čas trávi fotografovaním na vychádzkach so svojím psom fenkou hovawarta.

 

 

 

MVDr. Vladimír Ziman

 

MVDr. Vladimír Ziman

MVDr. Ziman je absolvent Univerzity Veterinárskeho lekárstva v Košiciach.

 

Pôsobil 4 roky vo Veľkej Británii ako veterinárny lekár, člen RCVS a od roku 2010, po návrate na Slovensko, pracoval ako veterinárny lekár na klinike MVDr. Švihrana.

 

Absolvoval viaceré školenia v obore a v oblasti RTG diagnostiky. Medzi jeho záľuby patria exotické plazy a zvieratá.

 

 

 

MVDr. Peter Szalai

MVDr. Szalay ukončil štúdium veterinárneho lekárstva na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne, v Berlíne absolvoval Letnú školu osteosyntézy.

 

Pred nástupom do Lionvetu Peter pôsobil na viacerých veterinárnych klinikách v ČR a SR. Venuje sa predovšetkým internej medicíne malých zvierat a medicíne exotických zvierat, ktoré sú aj jeho veľkou záľubou.

 

 

Vo voľnom čase Peter uprednostňuje aktívny oddych v prírode a šport.