Dnes otvorené 09:00 - 12:00, pohotovosť po tel. dohovore na partnerskej klinike Primavet v Rači do 24:00. Po polnoci len hospitalizované zvieratá.

+421902812000

Obdobie kliešťov: Spoznajte jeho životný cyklus

Obdobie kliešťov: Spoznajte jeho životný cyklus

Pre pochopenie ochorenia a prenosu nákazy kliešťami je dôležité poznať aj tento samotný zdroj, teda prenášača. Ide o parazity, ktoré sa živia krvou a na Slovensku ich môžeme zaradiť do troch rodov.

Poznáme tzv. Ixodes (kliešť), Dermacentor (pijak), Haemaphysalis (slovenský kliešť). Na našom území sa najčastejšie možno stretnúť s kliešťom obyčajným, ktorý sa vyskytuje najmä v listnatých a zmiešaných lesoch, ale môžme naň natrafiť  aj v mestských parkoch a záhradách. Tento kliešť sa podieľa na prenose pôvodcov lymskej boreliózy, kliešťovej encefalitídy, anaplazmózy a tularémie. Z rodu dermacentor je u nás najviac vyskytovaný pijak lužný, ktorého už na pohľad je možné odlíšiť práve pre jeho nápadnosť a masívnosť. Osídľuje najmä teplé a vlhké oblasti, lužné lesy a okolie riek. Je spájaný predovšetkým s prenosom pôvodcov babeziózy psov.
  • Borrelióza - Nazýva sa aj ako lymská choroba, lymská borrelióza. Ide o jedno z najviac vyskytujúce sa ochorenie, ktoré je prenášané kliešťami z rodu Ixodes. Ochorenie spôsobuje hlavne vysokú teplotu, opuchy, bolestivosť kĺbov, stuhnutý chrbát, či depresiu. Príznaky sa začínajú objavovať cca 2-3 týždne po nasatí kliešťa. Pri nakazení týmto ochorením záleží aj na množstve prijatej infekcie a odolnosti zvieraťa a jeho imunitného systému, či choroba prepukne klinicky, teda s príznakmi. Môže nastať prípad, že jedinec nebude vykazovať špecifické príznaky. 

  • Babezióza - Ide o parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje rozpad červených krviniek. Ochorenie prenášajú kliešte z rodu Ixodes. Priebeh tohto ochorenia môže striedať obdobie s príznakmi s obdobím bez akýchkoľvek symptómov. Prvé príznaky môžeme pozorovať už 10-21 dní po napadnutí. Typické príznaky ochorenia sú slabosť, tmavý moč, apatia, horúčka, nechutenstvo, anémia, ikterus, zväčšenie sleziny, sťažené dýchanie, či dokonca zápal svalov. Babezióza patrí k veľmi závažným ochoreniam.

Začlenenie kliešťa

Z pohľadu začlenenia patrí kliešť do skupiny článkonožcov a triedy pavúkovcov. Larvy majú 6 nôh, nymfy a dospelé jedince osem ako pavúky. Kliešť má špeciálny senzorický orgán, ktorý vníma pachy teplokrvných živočíchov a iniciuje jeho aktivitu a pripravenosť prichytiť sa na hostiteľa. Na hostiteľovi vyhľadáva teplé a vlhké miesta, na ktorých je väčšinou mäkká, tenká koža. Pri pricicaní vylučuje kliešť do rany látku, ktorá znecitliví najbližšie okolie, takže prebodnutie kože hostiteľ necíti. Zároveň pod kožu zasunie sosáčiky s háčikmi, ktoré zabraňujú jednoduchému vytiahnutiu z rany.

Životný cyklus kliešťa

Životný cyklus kliešťa je pomerne zložitý, prechádza troma základnými vývojovými štádiami od larvy, cez nymfu až po dospelého jedinca. Cicanie krvi v každom vývojovom štádiu prebehne len raz, kliešť sa nacicia, odpadne a metamorfuje na ďalšie vývojové štádium. Kliešte číhajú na hostiteľa v tráve alebo na nízkych porastoch. Závisí to aj od vývojového štádia. Larvy a nymfy kliešťa obyčajného sa na hostiteľa dostanú až keď sa o nich doslova obtrie. Larvy ostávajú na zemi, kde sa môžu pricicať na drobné cicavce, napríklad myši alebo po zemi sa pohybujúce vtáky ako sú napr. drozdy. Nymfy na svojich hostiteľov číhajú väčšinou na steblách tráv do výšky asi desať centimetrov a dospelé jedince napádajú hostiteľov z porastov vysokých aj pol metra. Človek sa môže nakaziť po pricicaní infikovanej nymfy alebo dospelej samice. Vývojový cyklus kliešťa môže trvať dva až tri roky.

Viac na témy, ktoré sú zamerané práve na ochorenie prenášané kliešťami tzv. Lymská borrelióza, ako aj na možné spôsoby ochrany sa dozviete v našich ďalších článkoch:

https://www.lionvet.sk/sk/novinky/detail/klieste-a-ochorenia-ohrozujuce-psa-a-macku 

https://www.lionvet.sk/sk/novinky/detail/ako-ochranit-vasho-najlepsieho-priatela-pred-kliestami