Dnes otvorené 09:00 - 12:00, pohotovosť po tel. dohovore na partnerskej klinike Primavet v Rači do 24:00. Po polnoci len hospitalizované zvieratá.

+421902812000

Naše technické vybavenie

Moderne, presne a rýchlo - jednoducho tak, ako to má správne byť

Moderne, presne a rýchlo - jednoducho tak, ako to má správne byť

Našu kliniku sme zariadili najmodernejšími dostupným technickým vybavením, ktoré nám v spolu s dlhoročnými skúsenosťami lekárov umožňujú efektívnejšie diagnostikovať a zlepšiť zdravotný stav pacienta.

V nasledovnom prehľade úvádzame niektoré naše prístroje aj s vysvetlením pre bežných ľudí, čomu slúžia. Pokiaľ by Vás zaujímali ďalšie detaily, radi Vám ich pri Vašej najbližšej návšteve doplníme a vysvetlíme. Správna a rýchla diagnostika je hlavným predpokladom úspešnej liečby - 95% vyšetrení sa robí u nás a našich prístrojoch, bez potreby posielať buď Vás so zvieratkom inam alebo odobrané vzorky ku externým spracovateľom. 

Hematologický analyzátor Lasercyte Dx IDEXX

Hematologický analyzátor Lasercyte Dx IDEXX

Hematologický analyzátor nám pomáha diagnostikovať stav krvi našich zvieracích pacientov. Analyzuje 12 resp. až 18 rôznych parametrov vrátane 3 histogramov. Slúži nám na určenie počtu bielych, červených krviniek a krvných doštičiek. Toto je dôležité pre posúdenie typu a závažnosti prebiehajúceho ochorenia, pre určenie nedostatku červených krviniek tzv. anémie a pre včasné odhalenie porúch zrážanlivosti krvi.

Biochemický analyzátor - Catalyst One Chemistry Analyzer

Biochemický analyzátor - Catalyst One Chemistry Analyzer

Tento prístroj nám umožňuje stanovenie 17 parametrov v krvi, sére alebo plazme pomocou testovacích prúžkov už v priebehu niekoľkých minút.

Tento diagnostický prístroj pracuje na princípe reflexnej fotometrie a zaručuje rýchle a spoľahlivé výsledky. Výberom vhodnej kombinácie testovacích prúžkov a teda aj meraných parametrov vieme rychlo odhaliť skryté, alebo už klinicky sa prejavujúce ochorenie vnútorných ogránov a to hlavne obličiek a pečene.

Endoskopická zostava - Hawk

Endoskopická zostava - Hawk

Naša endoskopická zostava pozostáva z halogénového zdroja svetla, digitálnej kamery a monitoru. Slovami laikov sa jedná o malú kameru s lampičkou na konci kovovej trubičky. Táto zostava je nápomocná pri vizualizácii ťažko dostupných miest tela vášho zvieratka. Využíva sa hlavne na diagnostiku ochorení uší, ich zápalov a prítomnosti cudzích predmetov tzv. osín z trávy.

Anesteziologický prístroj: Eickemeyer Narkovet

Anesteziologický prístroj: Eickemeyer Narkovet

Anesteziologický prístroj slúži na uvedenie pacienta do tzv. umelého spánku a navodenie celkového znecitlivenia. Disponuje uzavretým okruhom s jedným odparovačom a monitoringom počtu dychov. Tento prístroj nám umožňuje plynule riadiť hĺbku anestézy a zabezpečuje neustálu kontrolu zvieracieho pacienta počas operácií. Tým sa stáva anestéza oveľa bezpečnejšia a je porovnateľná s tou, ktorá sa využíva v humánnej medicíne.

Elektrokauter - Surtron

Elektrokauter - Surtron

Tento veľmi užitočný prístroj nám slúži na rýchle zastavenie krvácania z ciev ale aj na rezanie silne krvácajúcich tkanív (napr. útvarov v ústnej dutine). Elektrokauter má uplatnenie hlavne pri zložitejších operačných zákrokoch, kde je nutnosťou rýchle zastavenie krvácania z ciev aby sa zabránilo stratám krvi a zároveň zvýšila bezpečnosť operácií.

Odsávačka - F20

Odsávačka - F20

Odsávačka je nenahraditeľným pomocníkom pri chirurgických zákrokoch a to hlavne takých, kde je potrebné sa vysporiadať s väčším množstvom voľne umiestnenej tekutiny (efúzie) alebo s masívnym krvácaním.

Odstredivka - EBA20

Odstredivka - EBA20

Táto naša odstredivka slúži na oddeľovanie látok alebo zmesí látok s maximálnou hustotou do 1,2 kg/dm3. Vytvorením odstredivých síl je možné zmesi látok navzájom od seba oddeliť alebo zmeniť ich pomer zmiešania čo je vo veterinárnej medicíne dôležité na oddelenie dvoch frakcii a to sedimentu od supernatantu napr.: krviniek od krvnej plazmy (sera), močového sedimentu od tekutej zložky moču. Najčastejšie sa využíva pri diagnostike ochorení močových ciest a pri spracovaní vzoriek pre potreby laboratórií.

Digitálna veterinárna váha - KRUUSE PS250

Digitálna veterinárna váha - KRUUSE PS250

V našej ambulancii mame zabudovanú digitálnu váhu špeciálne určenú pre zvieratá. Software váhy vyhodnocuje údaje zo štyroch piezoelektrických senzorov, ktoré sú umiestnené v každom rohu váhy. Vďaka tomu váha zobrazí presný údaj bez ohľadu na to, či sa vážené zviera nachádza uprostred alebo v rohu váhy. Software tiež veľmi rýchlo vyhodnotí hmotnosť aj keď je zviera na váhe nepokojné a váženie trvá cca 3-4s. Rozsah váhy je 0-250 kg a je zabudovaná v úrovni podlahy. To nám umožňuje bezstresové váženie malých i veľkých pacientov.

Mobilná operačná lampa - EMALED 200F

Mobilná operačná lampa - EMALED 200F

Operačná Lampa slúži na osvetľovanie operačného poľa pri chirurgických zákrokoch, ale aj na ambulantné použitie. Ako zdroj svetla v nej slúžia svetlo emitujúce diódy (tzv.LED), ktoré v harmónii s optickým systémom hlavy lampy, produkujú svetlo, blížiace sa vlastnosťami dennému. Vďaka tomu sme schopní rozoznať aj najmenšie zmeny farby tkanív a orgánov.

Monitor životných funkcií Datex Ohmeda S/5

Monitor životných funkcií Datex Ohmeda S/5

Monitor životných funkcií sa používa pri anestéze a stráži bezpečnosť vášho zvieratka počas narkózy od začiatku až do konca operácie. Meria činnosť srdca a saturáciu kyslíkom pri dýchaní.

Ultrazvukový prístroj na čistenie zubného kameňa iM3 GS Deluxe

Ultrazvukový prístroj na čistenie zubného kameňa iM3 GS Deluxe

Tento prístroj nám umožní postarať sa o zúbky vášho zvieratka. Používa sa na zubnú hygienu psov a mačiek. Pomocou neho vyčistíme zuby a odstránime zubný kameň spôsobujúci paradentózu a nepríjemný zápach. Vaše zvieratko bude mať zase zdravý úsmev.

Mikroskop Olympus CX 23

Mikroskop Olympus CX 23

Mikroskop dokáže až 100-násobne zväčšiť objekty na mikroskopickom sklíčku. Vďaka nemu môžeme vidieť veci voľným okom neviditeľné. Využíva sa na vyšetrenie krvných náterov, cytologických preparátov (vzorky buniek z rôznych zmenených tkanív), močového sedimentu, na parazitologické vyšetrenie a vyšetrenie kožných zoškrabov.

USG SonoScape SSI-2000BW

USG SonoScape SSI-2000BW

Ultrasonograf nám dovoľuje pozrieť sa zvieratku "do bruška". Slúži na zobrazenie vnútorných orgánov ako pečeň, slezina, obličky, močový mechúr, prostata, maternica. Umožňuje nám zhodnotiť ich tvar, veľkosť, náplň a zmeny spôsobené chorobou. Používa sa napríklad aj na diagnostiku gravidity.

Röntgen Examion

Röntgen Examion

Náš röntgen patrí k najmodernejším prístrojom s minimálnou dávkou ožiarenia pre pacienta. Röntgen si každý najčastejšie spája s obrázkami, kostí, kĺbov, zlomenín. Okrem toho sa ale využíva aj na zobrazenie brušnej a hrudnej dutiny. Dôležitý je napríklad pri spresnení diagnózy ochorenia srdca, pľúc alebo zobrazenie cudzích telies. Je samozrejme digitálny, takže, každú snímku môžeme rýchlo a pohodlne skontrolovať na monitore.

Parný sterilizátor nástrojov Vacuklav 23 B+

Parný sterilizátor nástrojov Vacuklav 23 B+

Sterilizáciu používaných chirurgických nástrojov dokážeme bezpečne realizovať práve vďaka parnému sterilizátoru Vacuklav 23 B+. Zabezpečuje vysoko kvalitnú sterilizáciu a maximálnu šetrnosť pre naše nástroje.