Dnes otvorené 09:00 - 12:00, pohotovosť po tel. dohovore na partnerskej klinike Primavet v Rači do 24:00. Po polnoci len hospitalizované zvieratá.

+421902812000

Pyometra: Život ohrozujúce ochorenie

Pyometra: Život ohrozujúce ochorenie

Pyometra je hnisavý zápal maternice. Ide o vážne, život ohrozujúce ochorenie, ktoré si vyžaduje rýchly zásah. Nahromadenie patologického obsahu v maternici spôsobí celkovú intoxikáciu organizmu, až otravu krvi.

U súk toto ochorenie patrí medzi najčastejšie a najzávažnejšie ochorenie reprodukčného aparátu. Vyskytuje sa hlavne u starších nesterilizovaných sučiek.

Rozlišujeme dva typy pyometry:

  • otvorená: fenka má otvorený krčok maternice, odkiaľ môže obsah maternice odchádzať von.
  • zatvorená: krčok maternice je zatvorený, fenka nemá vaginálny výtok. Často si ochorenie nemusíte ani všimnúť.

Ako sa prejavuje ochorenie?

Príznaky závisia od toho, či je krček maternice otvorený alebo zatvorený. V prípade, že je otvorený si môžeme všimnúť hlavne abnormálny zapáchajúci výtok z pohlavných orgánov. Okrem toho sa môže, ale nemusí objaviť horúčka, či letargia.

V prípade zatvoreného krčka sa hnis hromadí vo vnútri maternice, čo spôsobuje zväčšený objem brucha. Za typické sa považuje zvýšený príjem tekutín, zvýšené močenie, zvracanie, nechutenstvo. Postupne sa môže objaviť únava, spavosť, nezáujem o okolie (apatia), hnačka, chudnutie, dehydratácia, či dokonca slabosť panvových končatín. V pokročilom štádiu je typická sepsa, horúčka, neschopnosť sa hýbať, bezvedomie, úhyn zvieraťa.

Ako sa diagnostikuje ochorenie?

Odporúča sa stabilizácia pacienta infúznou a antibiotickou liečbou, ktorou sa zamedzí rozvoju bakteriálnej infekcie. Následne veterinárny lekár potvrdí diagnózu klinickým a laboratórnym vyšetrením, ktoré začína anamnestickými údajmi a zistením príznakov (doba od posledného hárania, výtok z pošvy, nadmerné pitie a močenie, horúčka). Pri podozrení podstúpi pacient  vyšetrenie krvi. Definitívna diagnóza sa stanoví na základe ultrazvukového vyšetrenia, pri ktorom je viditeľná nadmerne zväčšená maternica, prípadne cysticky zmenená stena maternice.

Ošetrenie a liečba pyometry

Rozlišujeme 2 spôsoby terapeutického ošetrenia pyometry – radikálne chirurgické riešenie, ktoré predstavuje sterilizáciu, teda vybratie maternice s vaječníkmi, toto ošetrenie je vždy na prvom mieste a jedine v prípadoch, kedy sa jedná o chovné zviera alebo zviera s otvorenou formou pyometry a bez príznakov sepsy je možné riešiť tento problém medikamentózne. Hlavným cieľom konzervatívneho ošetrenia je vypudenie patologického obsahu z maternice. V tomto prípade, ale platí zlaté pravidlo, že v nasledujúcom háraní musí byť sučka „nakrytá“, aby prebehla riadne gravidita, čím sa definitívne zabezpečí „prečistenie“ pôrodných ciest. V opačnom prípade je riziko recidívy viac ako 60%.

Prevencia pyometry

Z hľadiska prevencie vzniku pyometry sa riziko znižuje hlavne vylúčením ošetrenia zvieraťa hormonálnymi prípravkami, ktoré sa používajú na prerušenie / oddialenie ruje, ďalej dodržiavaním zásad asepsy pri pôrode a krytí. Majitelia, ktorí nechcú mať šteniatka od svojej sučky a hlavne ak ide o staršie zvieratko, by mali pouvažovať nad sterilizáciou a touto cestou tak úplne vylúčiť možnosť vzniku tohoto ochorenia. Zvýšenú pozornosť treba venovať sučke hlavne v čase okolo 1-2 mesiacov po háraní, pretože výskyt pyometry je typicky viazaný práve na toto obdobie.