Dnes otvorené 09:00 - 12:00, pohotovosť po tel. dohovore na partnerskej klinike Primavet v Rači do 24:00. Po polnoci len hospitalizované zvieratá.

+421902812000

Kotercový kašeľ

Kotercový kašeľ spôsobuje vírus parainfluenzy, ku ktorému sa zvyčajne pridružujú baktérie Bordetella bronchiseptica. Takto postihnutý psík zvykne úporne a záchvatovito kašľať.

Podrobne sa problematike kotercového kašľa venujeme tu:

https://www.lionvet.sk/sk/novinky/detail/kotercovy-kasel-u-psika-a-ako-s-nim-bojovat